Udfordring

For at tiltrække udenlandske studerende havde VIA Design behov   for professionelle engelske tekster til deres hjemmeside. Teksterne skulle beskrive fagene i VIA Designs uddannelsesprogrammer på  en måde, som virkede attraktiv på potentielle studerende, samt gav   dem et dækkende indtryk af, hvad de kunne forvente af at påbegynde studier på skolen.

Teksterne skulle samtidig være en del af VIA Designs samlede professionelle kommunikation til både udenlandske studerende, men også til andre partnere i hele verden.

 

Løsning

Vi trak essensen ud af fagbeskrivelserne på hver af VIA Designs uddannelser, og skrev dem sammen til korte engelske tekster, der fremhævede de vigtigste elementer i fagene samt viste, hvor attraktive de er.

Resultat

Teksterne hjalp VIA Design til på let og attraktiv facon at formidle om deres fagområder til udenlandske studerende med interesse i at studere i Danmark.

 

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet omkring course descriptions.

Der er arbejdet målrettet ud fra det givne materiale og resultatet er præcist og beskrivende.

Det er godt at vide hvor vi kan få professionel hjælp til engelsk tekst, og jeg forventer at vi kommer til at arbejde mere sammen fremover.”

Pia Vejrup Larsen – Manager of Education

www.via.dk