Udfordring

2LP havde ikke tidligere arbejdet strategisk med kommunikation, så de manglede et fundament, der kunne binde de forskellige typer af kommunikation sammen; mundtligt, webbaseret, grafisk, sociale medier etc.

2LP havde desuden et mål om, at virksomheden skulle vokse. Derfor var det vigtigt at sættes ord på 2LPs identitet for at skabe en fælles ånd og kommunikativ identitet, som fremtidige medarbejdere let kunne aflæse og blive en del af.

 

Løsning

Først blev der afholdt en workshop for 2LP, som blev udgangspunktet for en kommunikationsstrategi.

Derefter fik 2LP hjælp til at ændre deres hjemmeside, så den afspejler virksomhedens identitet og passer til branchen. Vi briefede webdesignere og -teknikere, udvalgte fotos og skrev danske og engelske tekster – herunder kundecases. Desuden blev der oprettet en LindkedIn-side, hvorfra 2LP kom i gang med at synliggøre sig; både i forhold til nuværende og kommende kunder og medarbejdere.

Resultat

2LP fik en kommunikationsplan, så de præcist ved, hvordan de skal prioritere ressourcerne, fordi de nu har en sammenhængende strategi. Deres hjemmeside blev tilpasset og de fik etableret sig på LinkedIn.

 

”Birgitte Iversen leverede et troværdigt og engageret stykke arbejde og var med til at spore os ind på at få lavet en god hjemmeside, som er informativ, og opfylder vores krav. Derudover var hun med til at udvikle os og skubbe til os i forhold til kommunikation – f.eks. på hjemmesiden og LinkedIn.”

Jacob Skotte, Salgsdirektør

2LP A/S

www.2lp.dk