Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb hos c:ommunicate. Enhver levering fra c:ommunicate sker på grundlag af disse betingelser, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

Indgåelse

c:ommunicate bliver tidligst forpligtet efter afsendelse af ordrebekræftelse.

Bestillingsprocessen

Når købet er aftalt, modtager køber en ordrebekræftelse, inklusiv betingelser omkring betaling, afbestilling m.v.

Betaling

Betaling sker til det af c:ommunicate anviste betalingssted.

Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.

Ved yderligere betalingsmisligholdelse er c:ommunicate berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved renteloven fastsatte maksimumtakster.

Aflysning af kurser mv.

c:ommunicate forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser og foredrag ved sygdom eller andre uforudsete hændelser. Køber modtager i så fald en kreditnota på sit køb.

c:ommunicate dækker dog ikke køb af evt. ikke-refunderbare flybilletter, hotel-bookinger og andre direkte relaterede udgifter.

c:ommunicate’s ansvar

c:ommunicate og dennes samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisningsmateriale, kursusmateriale, konkrete redskaber eller metoder, som c:ommunicate tilvejebringer for Køber.

c:ommunicate yder kommunikations- og markedsføringsmæssig rådgivning med henblik på at give sine kunder den bedste mulighed for at optimere salg eller kundetilfredshed ud fra de erfaringer og metoder, som c:ommunicate igennem en årrække har tilegnet sig.

Kunderelationer og -segmentering er dog et omfattende og komplekst specialområde, ligesom mange individuelle forhold gør sig gældende, hvorfor c:ommunicate ikke indestår for den konkrete effekt, som en implementering af konceptet har for den enkelte virksomhed.

Det er Købers eget ansvar at sikre, at brug og implementering af de købte produkter sker på et lovligt grundlag.

Vedr. foredrag:
Arrangøren skal sikre, at udstyr og lokale fungerer jfr. retningslinjerne i ordrebekræftelsen.