Close X

Er jeres kommunikation moderne – eller hører den fortiden til?

I mange år har vi tænkt på kommunikation som noget meget konkret og håndgribeligt: At vi har en afsender, et budskab og en modtager.
Man opfattede det næsten ligesom rørpost, hvor man kan skrive en besked, lægge den i et rør og sende den afsted til en modtager, som tager budskabet ud af røret og læser det. Meget enkelt og brugbart i ganske mange år, for det var en tankegang, som passede vældig fint til industrisamfundet, hvor man opfattede kommunikation som et redskab til at nå et bestemt mål.

Men det er en gammeldags opfattelse, som hører fortiden til – sådan er det ikke mere!

For i dag er sandsynligheden for, at modtageren FORSTÅR budskabet væsentligt mindre, alene af den grund, at modtageren via internettet har adgang til masser af viden og derfor oftest vil vælge at fortolke budskabet på sine egne præmisser. Der er for meget ’støj’ i dag, og budskaber er langt fra enkle. Der er bare ikke så mange, som er bevidste om det endnu, og derfor kommunikerer langt de fleste virksomheder stadig som om, de befinder sig i industrisamfundet.

Men vi står midt i en overgang fra at være et industrisamfund, som tænker meget konkret i kasser og procedurer, til i stedet at blive et samfund drevet af viden, der siver ud gennem alle sprækker. Vi bliver et netværkssamfund med kontakter på kryds og tværs i ind- og udland. Sociale medier, blogs og mails sikrer, at vi kan opretholde kontakten til mange flere end tidligere, og derfor er kommunikation ikke længere noget, som virksomheden selv bestemmer.

I dag handler det om FORTOLKNING. At skabe mening, så medarbejdere, kunder, forhandlere etc. føler sig forbundet til virksomheden og dens produkter. Folk tager kun det til sig, som giver mening for dem – for de kan ikke rumme alt det andet, og derfor er det utrolig vigtigt at ramme mennesker der, hvor de er. Og det er vigtigt at involvere folk, så de selv kan skabe mening. Derfor er Facebook så populært, for her er man selv aktiv medskaber af kommunikationen og kan tage og give lige præcis det, som man personligt har let ved at forholde sig til.

I gamle dage bestemte ledelsen, hvad der skulle stå i profilbrochuren, og så var virksomhedens kommunikation samlet dér. I dag er alle medarbejdere blevet til en slags kommunikationsmedarbejdere, og de sender viden og signaler om deres arbejdsplads ud i verden i en lind strøm. Derfor skal virksomheder tænke meget mere over, hvordan de skaber meningsgivende kommunikation, som omgivelserne kan fortolke på en måde, der understøtter det, som virksomheden er sat i verden for. Vi kan nemlig ikke længere styre kommunikation. Men vi kan arbejde med at skabe et godt fundament, så vores kommunikation bliver så understøttende for vores forretning, som det er muligt.

Hvis jeres SMV vil arbejde med kommunikation Anno 2014 foreslår vi, at I starter med denne workshop.