Udfordring

Som led i en ny digital markedsføringsstrategi ønskede miljøvirksomheden Marius Pedersen A/S at blive mere synlig på LinkedIn og anvende netværket aktivt som et supplement til mere traditionelle markedsføringstiltag. Udfordringen var både at få oprettet en virksomhedsside samt sikre, at medarbejderne blev involveret bedst muligt.

Løsning

Vi lavede to workshops, som blev afviklet hos Marius Pedersen A/S med tre måneders mellemrum.

Workshop 1:
Her skabte vi fundamentet for den fremtidige kommunikation på de sociale medier.

Medarbejderne fik sat ord på virksomhedens identitet og værdier og indkredsede de historier, som var oplagte at arbejde med på LinkedIn. Samtidig afdækkede vi sammen, hvordan LinkedIn spiller bedst muligt sammen med virksomhedens øvrige kommunikationsplatforme.

Workshop 2:
Hands-on workshop sammen med marketingafdelingen, hvor vi arbejdede med personlige profiler, virksomhedens LinkedIn-side samt gav inspiration til, hvordan LinkedIn kan bruges som salgsredskab.

 

 

Resultat
  • Marius Pedersen A/S fik etableret deres LinkedIn-side.
  • Virksomheden blev bevidst om, hvor mange gode historier den har omkring sig, som kan kommunikeres ud.
  • Marketingafdelingen fik både inspiration og ’jord under neglene’, så de er rustet til at videregive ”how-to-do-it” til virksomhedens øvrige medarbejdere.

 

“Gennem vores samarbejde med c:ommunicate har vi fået ”taget hul” på arbejdet med LinkedIn og har samtidig fået defineret en klar strategi for hvorfor, til hvem og hvordan. Det betyder, at vi nu knap et halvt år efter første workshop er kommet rigtig godt i gang. Udover at vi har opbygget en virksomhedsside på LinkedIn, har vi samtidig fået involveret vores medarbejdere som aktive og stærke medspillere/ambassadører. På den måde er vores virksomhed på kort tid blevet en langt mere synlig spiller på LinkedIn, og har allerede høstet de første markedsføringsmæssige fordele. Vi ser frem til vores fortsatte (sam)arbejde med LinkedIn og c:ommunicate”.  

Camilla Rosenkrantz | Digital forretningsudvikling | Marius Pedersen A/S | www.mariuspedersen.dk